Przejdź do treści

Zapraszamy na LXIII Tydzień Filozoficzny

  Szanowni Państwo,
  w dniach 10–12 maja odbędzie się w Lublinie kolejna edycja najstarszej w Polsce konferencji ogólnofilozoficznej organizowanej corocznie w sposób ciągły. Tym razem, by w pełni wziąć w niej udział, nie trzeba będzie fizycznie przybywać na Katolicki Uniwersytet Lubelski. 63. Tydzień Filozoficzny odbędzie się, ze względu na pandemię, w formie zdalnej, więc każdy zainteresowany będzie mógł w nim uczestniczyć z domu i razem z prelegentami zastanawiać się nad sporami o prawdę, które są tematem tej edycji konferencji.
  Powiedzieć, że istnieje, o czymś, czego nie ma, jest fałszem. Powiedzieć o tym, co jest, że jest, a o tym, czego nie ma, że go nie ma, jest prawdą.
  Arystoteles

  Na pewnym poziomie ogólności niemal cała filozofia jest sporem o prawdę i dlatego dyskusje o jej naturze, sposobie jej poznania oraz pytania o samo jej istnienie i szczegółowe zastosowania pojęcia prawdy są nieusuwalną częścią dyskusji filozoficznych. Właśnie takim zagadnieniom będzie poświęcony 63. Tydzień Filozoficzny. Pojawią się pytania o niezbędność pojęcia prawdy i jego rolę w nauce, o to, czy nie powinniśmy zrewidować naszego pojmowania prawdziwości w obliczu badań nad zjawiskami kwantowymi oraz rozwoju światów wirtualnych. Prelegenci będą zastanawiać się nad tym, jaki jest związek pomiędzy prawdą a działaniem – pojawią się pytania o to czy fikcjonalizm etyczny pozwala stworzyć etykę niezależną od istnienia prawdziwych sądów etycznych oraz o to, jaką rolę ma w życiu odkrycie jego prawdziwego sensu, a debata o źródłach poznania moralnego będzie ogniskować się wokół kwestii, skąd w ogóle możemy wiedzieć cokolwiek o prawdach moralnych. Dyskutowana będzie wreszcie prawdziwość tez, które prima facie mogą wydawać się oczywiste – debata o tym, czy platonizm jest nominalizmem będzie rzucała wyzwanie popularnemu rozumieniu sporu o uniwersalia, a dysputa o relacji pomiędzy religią a idolatrią będzie dotyczyła tego, czy na pewno poprawnie rozumiemy naturę religii.

  W trakcie Tygodnia odbędzie się również wydarzenie specjalne. Sesja popołudniowa w poniedziałek, 10 maja, będzie poświęcona osobie i dorobkowi śp. Ks. Prof. Andrzeja Maryniarczyka, byłego Kierownika Katedry Metafizyki KUL, którego wspólnota akademicka pożegnała kilka miesięcy temu.

  Tydzień Filozoficzny jest najstarszą ogólnofilozoficzną konferencją organizowaną w Polsce corocznie w sposób ciągły. Wydarzenie ma charakter popularyzatorski, przeznaczone jest dla szerokiej publiczności, aczkolwiek nie unika też bardziej zaawansowanych tematów. Od 1958 roku Koło Filozoficzne Studentów KUL miało zaszczyt gościć między innymi Romana Ingardena, Tadeusza Czeżowskiego, Karola Wojtyłę, Władysława Tatarkiewicza, Józefa Tischnera, Izydorę Dąbską i wiele innych znamienitych postaci ze świata filozofii oraz nauk pokrewnych.

  Konferencja w całości będzie się odbywać na platformie Microsoft Teams, uczestnictwo nie wymaga wcześniejszej rejestracji ani instalacji MS Teams. Pełny program oraz instrukcję dołączania do obrad można znaleźć na stronie wydarzenia na facebooku oraz na stronie www.kul.pl/tydzien.filozoficzny.

  Serdecznie zapraszamy!

  Spory o prawdę

  Program LXIII Tygodnia Filozoficznego

  10 maja 2021, poniedziałek

  bit.ly/63_tydzien_filozoficzny_poniedzialek

  • 08.00 Msza Święta koncelebrowana w intencji zmarłych Profesorów Wydziału Filozofii (Kościół Akademicki KUL)
  • 09:30 Otwarcie LXIII Tygodnia Filozoficznego
   • Marek Lechniak – Przemówienie Dziekana Wydziału Filozofii KUL
   • Aleksander Trubiłowicz – Przemówienie Prezesa Koła Filozoficznego Studentów KUL
  • 09:45 O niezbędności pojęcia prawdy – Tadeusz Szubka (USz)
  • 11:15 Czy platonizm jest ukrytym nominalizmem? Debata
   • Paweł Rojek (UJ)
   • Marek Piwowarczyk (KUL)

   

  Osoba i dzieło śp. ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka

  bit.ly/63_tydzien_filozoficzny_Andrzej_Maryniarczyk

  • 15:00 Wokół myśli śp. ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka

   • Źródła inspiracji refleksji filozoficznej ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka – Piotr Mazur (Akademia Ignatianum)
   • Wkład ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka w rozwój metafizyki realistycznej – ks. Tomasz Duma (KUL)
  • 17:00 Filozof wpatrzony w naturę i to co boskie
   Prezentacja Księgi Pamiątkowej z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Księdza Profesora Andrzeja Maryniarczyka SDB – Zbigniew Pańpuch (KUL)
  • 17:30 Osoba i dzieło śp. ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka we wspomnieniach współpracowników i uczniów
   • Mistrz i uczeń – współpraca z o. Mieczysławem Albertem Krąpcem – Włodzimierz Dłubacz (KUL)
   • Dorobek naukowy – Zbigniew Pańpuch (KUL)
   • Działalność na Wydziale Filozofii KUL – Monika Komsta (KUL)
   • Współpraca z innymi ośrodkami – Artur Andrzejuk (UKSW)
   • Redaktor Powszechnej Encyklopedii Filozofii – Wojciech Daszkiewicz (KUL)
   • Wydawca dzieł z filozofii klasycznej – Piotr Jaroszyński (KUL)

  11 maja 2021, wtorek

  bit.ly/63_tydzien_filozoficzny_wtorek

  • 10:00 Fikcjonalizm etyczny – Krzysztof Saja (USz)
  • 11:30 Prawda a rzeczywistość wirtualna – Piotr Lipski (KUL)
  • 15:00 The Purpose of Life – Judith Wolfe (University of St. Andrews) (co-organized by the Thomistic Institute, KUL Chapter)
  • 16:30 Religia a idolatria. Dyskusja nad książką Ireneusza Ziemińskiego pt. „Religia jako idolatria. Esej filozoficzny o nieuchronności elementów idolatrycznych w religii”
   • Ireneusz Ziemiński (USz)
   • Jacek Wojtysiak (KUL)
   • Błażej Gębura (KUL)

  12 maja 2021, środa

  bit.ly/63_tydzien_filozoficzny_sroda

  • 10:00 Prawda jako adequatio intellectus et rei – cel badań i fundament etosu nauki – Agnieszka Lekka-Kowalik (KUL)
  • 11:30 Logika kwantowa – o. Marcin Tkaczyk (KUL)
  • 15:00 Wokół źródeł poznania moralnego. Debata
   • Artur Szutta (UG)
   • Wojciech Lewandowski (KUL)

   

   

  2021_63_tydzien_filozoficzny_program

   

  2021_kul_63tf_andrzej_maryniarczyk

   

  2021_63_tydzien_filozoficzny_plakat

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *