Logika. Kolejny tom w serii Dydaktyka filozofii

Nakładem Wydawnictwa KUL ukazał się kolejny tom w serii Dydaktyka filozofii pt. Logika.

Monografia, wzorem wcześniejszych tomów serii „Dydaktyka Filozofii”, jest próbą ujęcia natury i podstawowych zagadnień logiki w całym bogactwie odniesień filozoficznych i światopoglądowych tej dyscypliny. Jest więc próbą zrozumienia logiki i jej roli w kulturze filozoficznej, teologicznej, intelektualnej. Prezentowany tom ma być pomocą w zrozumieniu natury logiki, jej miejsca wśród nauk oraz jej odniesień filozoficznych i w zakresie niektórych elementów kultury naukowej, w pewnej mierze światopoglądowych. Książka jest podzielona na dwie części omawiające kolejno „Naturę logiki” oraz „Kulturę logiczną”.

Zapraszamy do lektury!

* Logika. Cz. I: Natura logiki

Spis treści

Przedmowa

Przeszłość i współczesność logiki

  • Jan Woleński (WSIZ, Rzeszów), Historia logiki
  • Jacek J. Jadacki (UW), Dzieje logiki polskiej

 

Filozoficzne interpretacje i problemy logiki

Joanna Golińska-Pilarek (UW), Metalogika i jej implikacje filozoficzne
Bożena Czernecka-Rej (KUL), Pluralizm logiczny
Kordula Świętorzecka (UKSW), O tzw. problemie normatywnego charakteru logiki
Stanisław Kiczuk (KUL), Zagadnienie obowiązywalności klasycznego rachunku zdań
Anna Pietryga (UO), Wartości logiczne
Ludwik Borkowski (KUL), Kilka uwag o zasadzie dwuwartościowości i logikach wielowartościowych
Ks. Stanisław Kamiński (KUL), Możliwość prawd koniecznych
Jerzy Kalinowski (KUL), Geneza systemu logiki norm (tłum. ks. Bartłomiej Krzos)
Marek Lechniak (KUL), Teoria przekonań
Ks. Zbigniew Wolak (UPJPII), Logika a wnioskowanie zawodne
Ryszard Kleszcz (UŁ), Logika a krytyczne myślenie

Indeks osobowy

 

** Logika. Cz. II: Kultura logiczna

Spis treści

Miejsce logiki wśród nauk

Andrzej Maryniarczyk SDB (KUL), Trudne związki logiki z metafizyką
Ks. Jan Krokos (UKSW), Logika a ontologia w perspektywie epistemologii
Tomasz Bigaj (UW), Logika a ontologia
Roman Murawski (UAM), Logika a matematyka i filozofia matematyki
Piotr Kulicki (KUL), Rafał Trójczak (KUL), Logika w informatyce i inżynierii wiedzy
Marcin Tkaczyk OFMConv. (KUL), Między logiką a przyrodoznawstwem
Kazimierz Trzęsicki (PWSZ w Suwałkach), Logika a nauki kognitywne
Sławomir Lewandowski (UW), Logika a podstawy nauk prawnych

Logika i język

Joanna Odrowąż-Sypniewska (UW), Semiotyka logiczna
Ks. Robert Kublikowski (KUL), Definicje w logice nieformalnej
Krzysztof Szymanek (UŚ), Błąd logiczny, paradoks
Piotr Łukowski (UŁ), Logika w życiu codziennym

Refleksje dydaktyka

Jerzy Pogonowski (UAM), Jak nauczać logiki formalnej?
Krzysztof A. Wieczorek (UŚ), Cele i metodyka usługowego kursu logiki
Józef Bremer SJ (Akademia Ignatianum), Aktualność logiki Arystotelesa
Marcin Czakon (KUL), Anna Maria Karczewska (KUL), Marcin Tkaczyk OFMConv. (KUL), Kurs logiki

Słowniczek wybranych pojęć logicznych (oprac. ks. Ł. Polkowski)

Indeks osobowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *