Przejdź do treści

Elementy logiki dla prawników

  Podręcznik stanowiący podstawę kursu logiki prawniczej, łączący problematykę semiotyczno-metodologiczną z zagadnieniami logiki formalnej. Zawiera spory zakres materiału, który jest podany w sposób możliwie najprostszy i zorientowany praktycznie. Kurs logiki ma na celu kształcenie tak zwanych sprawności logicznych, dlatego w podręczniku znalazła się duża liczba przykładów, wyjaśniająca sposób postępowania w obliczu pewnego typu trudności.

  Marek Lechniak
  ISBN:
   978-83-7702-498-0
  Stron: 266
  Format: B5
  Rok wydania: 2012 (wydanie drugie)


  Spis treści

  Wstęp

  Rozdział 1. Elementy semiotyki logicznej

  1.1. Działy semiotyki logicznej
  1.2. Znak 
  1.3. Język
  1.3.1. Pragmatyczne aspekty komunikacji językowej (Implikatura konwersacyjna) 
  1.3.2. Język prawny a język prawniczy P
  Ćwiczenia
  1.4. Kategorie składniowe (syntaktyczne) wyrażeń
  1.4.1. Wyrażenia zdaniowe 
  1.4.2. Wyrażenia nazwowe 
  1.4.3. Funktory
  1.4.4. Operatory 
  Ćwiczenia 
  1.5. Nazwy 
  Ćwiczenia 
  1.5.1. Stosunki między zakresami nazw 
  Ćwiczenia 
  1.5.2. Podziały 
  Ćwiczenia 
  1.5.3. Operacje na treściach nazw
  Ćwiczenia 
  1.6. Zdania 
  1.6.1. Zdania złożone 
  1.6.2. Modalności 
  1.6.3. Normy prawne 
  Ćwiczenia
  1.7. Błędy związane ze słownym wyrażaniem myśli
  Ćwiczenia
  1.8. Definicje 
  1.8.1. Definicje realne i nominalne
  1.8.2. Rodzaje definicji werbalnych 
  1.8.3. Warunki poprawności definicji i podstawowe błędy definiowania 
  1.8.4. Metody urabiania definicji sprawozdawczych 
  1.8.5. Czynności zastępujące definicję 
  1.8.6. Definicje w prawie P
  Ćwiczenia


  Rozdział 2. Elementy metodologii nauki

  2.1. Przekonania a typy wiedzy ludzkiej
  2.1.1. Typy wiedzy ludzkiej
  2.1.2. Typologie nauk
  2.1.3. Typy nauk prawnych P
  2.1.4. Przekonania i przypuszczenia
  2.2. Pytania 
  Ćwiczenia
  2.3. Rozumowania
  2.3.1. Niezawodność wnioskowań 
  Ćwiczenia
  2.3.2. Rozumowania złożone 
  Ćwiczenia
  2.3.3. Postępowanie dowodowe w prawie P
  2.3.4. Podstawowe rodzaje wykładni prawa P
  2.3.5. Argumenty logiki prawniczej 
  2.3.6. Błędy rozumowań
  Ćwiczenia
  2.4. Warunki poprawności dyskusji


  Rozdział 3. Elementy logiki formalnej

  3.1. Wybrane pojęcia metalogiczne
  3.1.1. Wynikanie norm P
  3.2. Zerojedynkowe ujęcie rachunku zdań
  3.2.1. Skrócone sprawdzanie 0-1
  3.2.2. Wzajemne zastępowanie funktorów
  Ćwiczenia
  3.3. Założeniowe ujęcie klasycznego rachunku zdań
  3.3.1. Reguły tworzenia dowodów założeniowych
  3.3.2. Pierwotne reguły dołączania nowych wierszy do dowodu 
  3.3.3. Wybrane prawa klasycznego rachunku zdań 
  Ćwiczenia
  3.4. Aksjomatyczne ujęcie klasycznego rachunku zdań. Podstawowe pojęcia dotyczące własności systemów dedukcyjnych
  3.4.1. System aksjomatyczny klasycznego rachunku zdań 
  3.4.2. Pojęcie dowodu w logice
  3.4.3. Formalne cechy systemu prawa P
  Ćwiczenia 
  3.5. Teoria zdań kategorycznych
  3.5.1. Prawa wnioskowania bezpośredniego
  Ćwiczenia 
  3.5.2. Sylogistyka zdań kategorycznych 
  3.5.3. Teoria zdań kategorycznych a założenia egzystencjalne 
  3.5.4. Zastosowanie teorii zdań kategorycznych 
  3.5.5. Sylogizm prawniczy P
  Ćwiczenia 
  3.6. Węższy rachunek predykatów 
  3.6.1. Język węższego rachunku predykatów
  3.6.2. Założeniowe ujęcie węższego rachunku predykatów
  3.6.3. Metoda sprawdzania niektórych wyrażeń rachunku predykatów za pomocą diagramów Venna 
  3.6.4. Dokonywanie przekładu wyrażeń języka naturalnego na język węższego rachunku predykatów 
  3.6.5. Wybrane prawa węższego rachunku predykatów 
  Ćwiczenia
  3.7. Wybrane pojęcia teorii zbiorów i relacji
  3.7.1. Pojęcie zbioru, działania na zbiorach i stosunki między zbiorami 
  3.7.2. Pojęcie relacji i niektóre własności relacji 
  Ćwiczenia
  3.8. Logiki nieklasyczne 
  3.8.1. Aletyczna logika modalna
  3.8.2. Logika deontyczna 
  Ćwiczenia

  Odpowiedzi do niektórych ćwiczeń

  Literatura

  Skorowidz

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *