Elementy logiki dla prawników

Podręcznik stanowiący podstawę kursu logiki prawniczej, łączący problematykę semiotyczno-metodologiczną z zagadnieniami logiki formalnej. Zawiera spory zakres materiału, który jest podany w sposób możliwie najprostszy i zorientowany praktycznie. Kurs logiki ma na celu kształcenie tak zwanych sprawności logicznych, dlatego w podręczniku znalazła się duża liczba przykładów, wyjaśniająca sposób postępowania w obliczu pewnego typu trudności.

Marek Lechniak
ISBN:
 978-83-7702-498-0
Stron: 266
Format: B5
Rok wydania: 2012 (wydanie drugie)


Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Elementy semiotyki logicznej

1.1. Działy semiotyki logicznej
1.2. Znak 
1.3. Język
1.3.1. Pragmatyczne aspekty komunikacji językowej (Implikatura konwersacyjna) 
1.3.2. Język prawny a język prawniczy P
Ćwiczenia
1.4. Kategorie składniowe (syntaktyczne) wyrażeń
1.4.1. Wyrażenia zdaniowe 
1.4.2. Wyrażenia nazwowe 
1.4.3. Funktory
1.4.4. Operatory 
Ćwiczenia 
1.5. Nazwy 
Ćwiczenia 
1.5.1. Stosunki między zakresami nazw 
Ćwiczenia 
1.5.2. Podziały 
Ćwiczenia 
1.5.3. Operacje na treściach nazw
Ćwiczenia 
1.6. Zdania 
1.6.1. Zdania złożone 
1.6.2. Modalności 
1.6.3. Normy prawne 
Ćwiczenia
1.7. Błędy związane ze słownym wyrażaniem myśli
Ćwiczenia
1.8. Definicje 
1.8.1. Definicje realne i nominalne
1.8.2. Rodzaje definicji werbalnych 
1.8.3. Warunki poprawności definicji i podstawowe błędy definiowania 
1.8.4. Metody urabiania definicji sprawozdawczych 
1.8.5. Czynności zastępujące definicję 
1.8.6. Definicje w prawie P
Ćwiczenia


Rozdział 2. Elementy metodologii nauki

2.1. Przekonania a typy wiedzy ludzkiej
2.1.1. Typy wiedzy ludzkiej
2.1.2. Typologie nauk
2.1.3. Typy nauk prawnych P
2.1.4. Przekonania i przypuszczenia
2.2. Pytania 
Ćwiczenia
2.3. Rozumowania
2.3.1. Niezawodność wnioskowań 
Ćwiczenia
2.3.2. Rozumowania złożone 
Ćwiczenia
2.3.3. Postępowanie dowodowe w prawie P
2.3.4. Podstawowe rodzaje wykładni prawa P
2.3.5. Argumenty logiki prawniczej 
2.3.6. Błędy rozumowań
Ćwiczenia
2.4. Warunki poprawności dyskusji


Rozdział 3. Elementy logiki formalnej

3.1. Wybrane pojęcia metalogiczne
3.1.1. Wynikanie norm P
3.2. Zerojedynkowe ujęcie rachunku zdań
3.2.1. Skrócone sprawdzanie 0-1
3.2.2. Wzajemne zastępowanie funktorów
Ćwiczenia
3.3. Założeniowe ujęcie klasycznego rachunku zdań
3.3.1. Reguły tworzenia dowodów założeniowych
3.3.2. Pierwotne reguły dołączania nowych wierszy do dowodu 
3.3.3. Wybrane prawa klasycznego rachunku zdań 
Ćwiczenia
3.4. Aksjomatyczne ujęcie klasycznego rachunku zdań. Podstawowe pojęcia dotyczące własności systemów dedukcyjnych
3.4.1. System aksjomatyczny klasycznego rachunku zdań 
3.4.2. Pojęcie dowodu w logice
3.4.3. Formalne cechy systemu prawa P
Ćwiczenia 
3.5. Teoria zdań kategorycznych
3.5.1. Prawa wnioskowania bezpośredniego
Ćwiczenia 
3.5.2. Sylogistyka zdań kategorycznych 
3.5.3. Teoria zdań kategorycznych a założenia egzystencjalne 
3.5.4. Zastosowanie teorii zdań kategorycznych 
3.5.5. Sylogizm prawniczy P
Ćwiczenia 
3.6. Węższy rachunek predykatów 
3.6.1. Język węższego rachunku predykatów
3.6.2. Założeniowe ujęcie węższego rachunku predykatów
3.6.3. Metoda sprawdzania niektórych wyrażeń rachunku predykatów za pomocą diagramów Venna 
3.6.4. Dokonywanie przekładu wyrażeń języka naturalnego na język węższego rachunku predykatów 
3.6.5. Wybrane prawa węższego rachunku predykatów 
Ćwiczenia
3.7. Wybrane pojęcia teorii zbiorów i relacji
3.7.1. Pojęcie zbioru, działania na zbiorach i stosunki między zbiorami 
3.7.2. Pojęcie relacji i niektóre własności relacji 
Ćwiczenia
3.8. Logiki nieklasyczne 
3.8.1. Aletyczna logika modalna
3.8.2. Logika deontyczna 
Ćwiczenia

Odpowiedzi do niektórych ćwiczeń

Literatura

Skorowidz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *