Przejdź do treści

Dwie rzeczy

dają duszy największą siłę:
wierność prawdzie i wiara w siebie

poszukiwanie prawdy

jest zawsze tylko córką czasu

satysfakcja
gwarantowana

bo oprócz wygranych
ważniejszy jest Twój udział

01

Ogólnopolski Konkurs Logiczny

Celem konkursu jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.

Głównym organizatorem konkursu sprawującym opiekę merytoryczną nad konkursem jest Instytut Filozofii KUL (w szczególności Katedra Logiki KUL). Współorganizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju KUL

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Patronem medialnym XII Ogólnopolskiego Konkursu jest czasopismo i portal Filozofuj!

Filozofuj!

02

Dlaczego Wydział Filozofii KUL?

Od 100 lat!

Od swego instytucjonalnego zaistnienia w roku 1946 i po niemal 100 latach oddziaływania środowiska filozoficznego na Uniwersytecie wytworzył własną i unikalną tradycję filozoficzną. Specyfiką filozofii na KUL jest wsparcie badań i nauczania filozofii na gruntownej znajomości historii filozofii od starożytności po czasy współczesne i świadomości metodologicznej odwołującej się do narzędzi współczesnej logiki i metodologii nauk.

Znakomita kadra

Dzisiaj Wydział Filozofii KUL należy do dynamicznie rozwijających się i twórczych ośrodków badań naukowych i dydaktyki akademickiej w Polsce. Dzięki pracy wcześniejszych pokoleń wybitnych profesorów znakomita kadra profesorska oferuje dzisiaj bogatą różnorodność dziedzin do studiowania i kształtuje swym oddziaływaniem środowisko inspirujące i dające rozliczne możliwości rozwoju. Pracownicy Wydziału są w stałym kontakcie z czołowymi światowymi ośrodkami myśli filozoficznej uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach i odwiedzając ośrodki naukowe na całym świecie - w Europie, Ameryce, Japonii i Chinach.

Uczeń-Mistrz

Dzięki pracy wcześniejszych pokoleń wybitnych profesorów znakomita kadra profesorska oferuje dzisiaj bogatą różnorodność dziedzin do studiowania i kształtuje swym oddziaływaniem środowisko inspirujące i dające rozliczne możliwości rozwoju. Naszą społeczność studencką współtworzą studenci kierunków licencjackich, magisterskich oraz liczne grono doktorantów. Na studiach pielęgnujemy sprawdzoną akademicką relację uczeń - mistrz poprzez zajęcia w kameralnych grupach i system tutorski.

Absolwenci

U podstaw studiów znajduje się całościowa koncepcja świata i człowieka wypracowana w metafizyce klasycznej; wykorzystujemy analityczne narzędzia wiedzotwórcze, których dostarczają osiągnięcia współczesnej logiki i metodologii nauk; krytycznej znajomości dziejów ludzkiej myśli służy gruntowne studium historii filozofii; etyka, której współtwórcą był wieloletni profesor Wydziału ks. Karol Wojtyła, rozwija wrażliwość na świat wartości; współczesne osiągnięcia nauk przyrodniczych przybliża filozofia przyrody, z nauk o funkcjonowaniu mózgu - kognitywistyka.

Komitet Konkursowy

W skład Komitetu Konkursowego wchodzą:
Tomasz Tokarski, Mariusz Sagan,
Marek Lechniak, o. Marcin Tkaczyk.

Komitet Organizacyjny tworzą:
Bożena Czernecka-Rej, Andrzej Zykubek.

Do zadań Komitetu Konkursowego należy zorganizowanie,
przeprowadzenie i nadzorowanie przebiegu konkursu,
powołanie jury, ustalenie i ogłoszenie wyników;
wręczenie nagród i prowadzenie dokumentacji konkursowej.
prof. Marek Lechniak

Dziekan Wydziału Filozofii KUL

prof. Marcin Tkaczyk OFMConv

Kierownik Katedry Logiki KUL

Tomasz Tokarski

Prezes Zarządu
Fundacji Rozwoju KUL

prof. KUL dr hab.
Bożena Czernecka-Rej

Katedra Logiki KUL
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Opracowanie merytoryczne Konkursu

dr Andrzej Zykubek

Wydział Filozofii KUL
Oprawa graficzna, serwis www, rejestracja uczestników i organizacja eliminacji online logika@kul.pl

Studenci

z Koła Filozoficznego Studentów KUL i Koła Naukowego Studentów Kognitywistyki

Społeczna odpowiedzialność nauki II

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa,
przyznanych przez Ministra Nauki
w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II

XI

Zakończonych edycji

5900

Zadowolonych Uczestników

16

Województwa, z których przybyli Finaliści

50+

Wspaniałych nagród

04

etapy konkursu

czyli jak osiągnąć sukces w czterech krokach
1

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW i SZKOŁY

Szkoła zgłasza udział przewidywanej liczby uczniów za pośrednictwem formularza rejestracyjnego do 31 marca 11 KWIETNIA 2024 r.

Równocześnie uczestnicy (uczniowie) szkolnego etapu konkursu dokonują samodzielnej rejestracji na platformie Moodle konkursu do 31 marca 11 KWIETNIA  2024 r.

 • Podczas rejestracji uczniowie zobowiązani są do podania danych adresowych szkoły włącznie z numerem REGON.
 • Po zarejestrowaniu uczestnicy są zobowiązani do przesłania za pośrednictwem platformy Moodle konkursu kopii (wyraźne zdjęcie lub skan) wydrukowanych i podpisanych oświadczeń i klauzuli informacyjnej.
 • Potwierdzenie zarejestrowanych uczestników przez szkołę – do 10 kwietnia 2024 r. 

Ważna zmiana organizacyjna

W XII edycji Organizatorzy Konkursu przed etapem szkolnym nie wysyłają do Komisji Szkolnych list zarejestrowanych uczniów.

Komisje Szkolne po przeprowadzeniu etapu szkolnego przesyłają do Organizatorów drogą elektroniczną protokół z tego etapu wraz z imienną listą uczestników do dnia 20. kwietnia br.

Link do wersji online protokołu zostanie udostępniony P.T. Przewodniczącym Szkolnych Komisji.

2

Etap I szkolny

Etap I – szkolny odbędzie się 12 kwietnia 2024 r. w godz. 09.00-10.00 CET.

I etap konkursu może być przeprowadzony poza szkołą lub – jeśli pozwalają na to warunki epidemiczne – na terenie szkoły.

Uczniowie biorący udział w konkursie wypełniają testy konkursowe bez pomocy osób trzecich. Test powinien być rozwiązany w czasie jednej godziny lekcyjnej tj. 45 minut

3

Wyniki

Komisja Konkursowa do 30 kwietnia 2024 r. dokona sprawdzenia testów konkursowych i ogłosi wyniki szkolnego etapu konkursu. Wyłonieni zostaną zwycięzcy pierwszego etapu konkursu.

Do II (finałowego) etapu konkursu awansuje:

 1. po dwoje uczniów, którzy w I etapie (szkolnym) uzyskali w swojej szkole największą liczbę punktów (o ile uzyskają oni co najmniej 30% łącznej liczby punktów możliwych do zdobycia w tym etapie),
 2. 15 uczniów, spoza osób wymienionych w punkcie (2), które uzyskały w I etapie konkursu największą liczbę punktów.
4

Etap II Finałowy

Na etap II Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego – Etap Finałowy zapraszamy do Lublina na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w dniu 13 czerwca 2024 r.

05

Historia Konkursu Logicznego

Edycje, listy Laureatów, programy etapów finałowych, galerie zdjęć
06

Pobierz

plakat lub baner i umieść go na swojej stronie www, profilu Facebook etc.

plakat do pobrania

kliknij, aby pobrać plakat w różnych formatach pdf, png, jpg

baner do pobrania

kliknij, aby otworzyć baner do pobrania

infografika Trzy kroki do pobrania

kliknij, aby otworzyć infografikę do pobrania

Logika wydaje się końcowym przystankiem ludzkiego myślenia. Potrafimy zredukować nauki przyrodnicze do matematyki, a matematykę do logiki, lecz wygląda na to, że nie ma nic, do czego moglibyśmy zredukować logikę.

John D. Barrow

fizyk teoretyk, kosmolog, profesor nauk matematycznych
na Uniwersytecie Cambridge

07

Rejestracja szkół

 

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa Szkołę do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Logicznym organizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Warunkiem przystąpienia do I etapu Konkursu jest Rejestracja Państwa Szkoły i wskazanie Opiekuna, który przeprowadzi szkolny etap Konkursu za pośrednictwem poniższego formularza rejestracyjnego. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 31 marca  11 KWIETNIA 2024 r.

Niezależnie od rejestracji szkół uczniowie – uczestnicy I etapu konkursu – dokonują samodzielnej rejestracji na platformie Moodle; podczas rejestracji podają dane adresowe szkoły włącznie z numerem REGON.

Serdecznie zapraszamy!

 

KLIKNIJ, ABY ZAREJESTROWAĆ SZKOŁĘ

 

08

Regulamin

czyli najważniejsze informacje i ustalenia dotyczące organizacji Konkursu
Etap szkolny
 1. Zestawy pytań etapu szkolnego będą takie same, choć przemieszane losowo, dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych. 
 2. Komisja Konkursowa udostępnia uczestnikom testy konkursowe na platformie Moodle.
 3. Testy mają charakter tajny. Uczestnicy konkursu zobowiązują się nie ujawniać ich nikomu, ani bezpośrednio, ani za pomocą jakichkolwiek mediów np. strony internetowe, maile, portale społecznościowe itd.
 4. Test online zostanie udostępniony wszystkim uczestnikom konkursu w tym samym czasie i będzie dostępny online przez 60 minut. Test powinien być rozwiązany w czasie jednej godziny lekcyjnej, tj. 45 minut (odliczanie czasu zostanie uruchomione w momencie rozpoczęcia rozwiazywania testu).
 5. Etap I – szkolny odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2024 r. w godzinach 09.00-10.00 CET.
Test online
poza szkołą lub lub w szkole

I etap konkursu może być przeprowadzony poza szkołą lub – jeśli pozwalają na to warunki epidemiczne – na terenie szkoły. W obu przypadkach Opiekunowie przygotowujący etap szkolny konkursu tworzą, we własnym zakresie, komisję szkolną, która nadzorować będzie przebieg testu.

  1. Uczniowie, którzy przystąpią do konkursu poza szkołą, podczas rozwiązywania testu są zobowiązani do połączenia się (niezależnie od platformy testowej Moodle, na której będzie przeprowadzany test) za pośrednictwem platformy edukacyjnej szkoły z wydarzeniem utworzonym przez opiekunów, włączenia kamery i mikrofonu. W ten sposób Komisja Szkolna będzie mogła nadzorować przebieg testu.
  2. Uczniowie, którzy z zachowaniem reżimu epidemicznego przystąpią do konkursu na terenie szkoły, podczas rozwiązywania zadań mogą korzystać z komputerów znajdujących się w szkole (np. w szkolnej pracowni komputerowej) lub komputerów i tabletów osobistych. W tym przypadku Komisja Szkolna przygotowująca etap szkolny konkursu nadzorować będzie przebieg testu bezpośrednio.
Awans do II etapu

Komisja Konkursowa do 30 kwietnia 2024 r. dokona sprawdzenia nadesłanych prac konkursowych i ogłosi wyniki I etapu konkursu. Wyłonieni zostaną zwycięzcy pierwszego etapu konkursu.

Nazwiska zwycięzców pierwszego etapu konkursu oraz nazwy i siedziby szkół, do których uczestnicy konkursu uczęszczają, zostaną zamieszone na stronie internetowej konkursu. Uczestnicy konkursu akceptując niniejszy regulamin wyrażają zgodę na publikację ich imienia i nazwiska na stronie internetowej konkursu.

Do II (finałowego) etapu konkursu awansuje:

 1. po dwoje uczniów, którzy w I etapie (szkolnym) uzyskali w swojej szkole największą liczbę punktów (o ile uzyskają oni co najmniej 30% łącznej liczby punktów możliwych do zdobycia w tym etapie),
 2. 15 uczniów, spoza osób wymienionych w wyżej, które uzyskały w I etapie konkursu największą liczbę punktów.
Finał
Konkursu

Finał konkursu odbędzie się w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Na Etap Finałowy XII Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego zapraszamy do Lublina w dniu 13 czerwca 2024 r.

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do finału konkursu otrzymają – za pośrednictwem organizatorów etapu szkolnego – zestaw materiałów w formie plików pdf, w oparciu o które będą
mogli przygotowywać się do finału konkursu.

Prace finałowe oceniane są przez Komisję Konkursową, a wyniki Finału Konkursu ogłaszane są w dniu przeprowadzenia Finału. 

Laureaci
i nagrody

Nagrodą w pierwszym etapie konkursu jest zakwalifikowanie się do drugiego etapu.

Dziesięciu najlepszych uczestników Finału Konkursu otrzyma dyplom Laureata Konkursu oraz nagrody książkowe.

Nagrodami w drugim etapie konkursu za zajęcie I-go, II-go i III-go miejsca są indeksy na wybrane kierunki: filozofia, retoryka stosowana lub kognitywistyka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Zdobywca I-go miejsca otrzymuje ponadto rzeczową nagrodę główną (laptop). Nagrodę rzeczową otrzymuje także laureat II-go miejsca (smartphone) i III-go miejsca (tablet).

Regulamin
tekst jednolity

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu/pytania w sytuacji gdy finaliści otrzymają taką samą liczbę punktów. 

Dodatkowy test/pytanie będzie miał
na celu wyłonienie trzech finalistów.

Uczestnicy drugiego etapu dojeżdżają na koszt własny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom i ich opiekunom obiad w dniu konkursu.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

Pobierz tekst Regulaminu w pliku [pdf].

09

lektury

kilka propozycji lektur w wyborze bardzo subiektywnym

Nasza propozycja lektur

w wyborze wyjątkowo subiektywnym

Zagadki pana Smullyana
Smullyan nie jest zwykłym matematykiem. Jest matemagikiem w pełnym tego słowa znaczeniu (także ze względu na profesje wyuczone…
Elementy logiki dla prawników
Podręcznik zawiera spory zakres materiału, który jest podany w sposób możliwie najprostszy i zorientowany praktycznie. Kurs logiki ma…

Subskrybuj nasz newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów wysyłki newslettera. Wyrażenie zgody następuje poprzez podanie danych i subskrypcję newslettera. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna i możliwe jest jej cofnięcie w dowolnym momencie.

Klauzula informacyjna

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14, nr tel. 81 445 41 01.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych –  nr tel. 81 445 32 30, adres e-mail – iod@kul.pl Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki newslettera. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10

Napisz do nas

jeśli interesujesz się logiką lub naszym Konkursem

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14, nr tel.  81 445 41 01.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – nr tel. 81 445 32 30, adres e-mail – iod@kul.pl. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

napisz

konkurslogiczny@kul.pl

zadzwoń

+48 81 445 4295

odwiedź nas

51°14'52", 22°32'41"

kliknij
napisz

logika@kul.pl

zadzwoń

+48 81 445 4295

odwiedź nas

51°14'52", 22°32'41"

kliknij

Below you will find the CSS for disabling animations on tablet/mobile, enable animation delay on desktop, IE fixes