zykubek@kul.pl

VII Konkurs Logiczny. Skrypt. Etap finałowy

Niniejszym prezentujemy II część materiałów konkursowych. Stanowi ona rozszerzenie tematyki poruszonej w części I. Tam, jak pamiętacie, zajmowa­liśmy się zadaniami w zakresie klasycznego rachunku zdań. Rachunek ten stanowi podstawę całej logiki klasycznej, dlatego każdy kurs logiki zaczy­na się właśnie od niego. Jednak nie każde rozumowanie da się poprawnie przeprowadzić wyłącznie w oparciu o klasyczny rachunek zdań — nie każde też zadanie możemy rozwiązać wykorzystując wyłącznie wiedzę z zakresu klasycznego rachunku zdań. Dlatego zaprezentujemy tu odrobinę wiedzy z systemów logiki nabudowanych nad klasycznym rachunkiem zdań; innymi słowy, wszystko, czego wcześniej nauczyliście się z logiki, nadal obowiązuje. Podczas testu finałowego możecie więc spodziewać się zadań z zakresu ma­teriału, którego dotyczył etap szkolny wzbogaconego o kilka zadań z zakresu omówionego w niniejszej „książeczce”.

Tak jak w I części materiał podzielimy tu na część teoretyczną, czyli Co każdy logik wiedzieć powinien i część praktyczną, czyli Co każdy logik umieć powinien. A zatem zapraszamy do pracy i, oczywiście, na finał konkursu w kwietniu na KUL!!

VII Konkurs Logiczny. Skrypt. Etap szkolny

Celem książeczki jest pomoc w przygotowaniu się do pierwszego etapu Konkursu Logicznego. Podamy w niej szereg zagadek i prostych zadań lo­gicznych. Żeby je rozwiązać, nie trzeba mieć szerokiej wiedzy, ale za to trzeba trochę „pomyśleć”. Wszystkie informacje, które są potrzebne do ich rozwią­zania, podamy na początku książeczki. Dla tych, którzy chcieliby podejść do pracy metodycznie, pokazujemy przykłady rozwiązań. W przykładach pro­ponujemy zwykle dwa sposoby rozwiązania: dla „symbolofobów”, którzy nie lubią wzorów, proponujemy rozwiązanie bez „wzorów”, dla „symbolofilów”, jeśli tacy jeszcze gdzieś się zachowali, rozwiązania ze wzorami. Ci zaś z Was, którzy lubią samodzielne myślenie, mogą te przykłady pominąć. Dla umoż­liwienia sprawdzenia poprawności rozwiązania zagadek, podajemy na końcu tej książeczki odpowiedzi.

Zagadki pana Smullyana

Smullyan nie jest zwykłym matematykiem. Jest matemagikiem w pełnym tego słowa znaczeniu (także ze względu na profesje wyuczone i w życiu wykonywane). Talenty magika z powodzeniem wykorzystuje do zaczarowania czytelnika sięgającego po jego książki z zagadkami logicznymi i matematyczne. Pozycje te są niezwykłe pod wieloma względami. Przede wszystkim są skierowane do każdego od lat pięciu do stu pięciu. Także, a może przede wszystkim, do tych, którzy uważają, że matematyka jest nudna i trudna.

Elementy logiki dla prawników

Podręcznik zawiera spory zakres materiału, który jest podany w sposób możliwie najprostszy i zorientowany praktycznie. Kurs logiki ma na celu kształcenie tak zwanych sprawności logicznych, dlatego w podręczniku znalazła się duża liczba przykładów, wyjaśniająca sposób postępowania w obliczu pewnego typu trudności.

Logika nie gryzie

Podręcznik oparty jest na przekonaniu, że nauka logiki jest jak nauka pływania: obu tych rzeczy nie można się nauczyć ani na wykładzie, ani z teorii (tonie się albo na basenie, albo na egzaminie).

27 podróży filozoficznych. Przewodnik (nie tylko Pascala)

Wiek XX był okresem niespotykanego rozwoju nauk szczegółowych. Praktyczne zastosowanie ich wyników przyniosło liczne korzyści – od skrócenia czasu podróży po wydłużenie życia człowieka. Coraz częściej słychać głosy, że znajdujemy się u progu rewolucji technicznej, która na zawsze zmieni nasz gatunek, a nawet – jak głoszą przepowiednie -podporządkuje go maszynom lub doprowadzi do jego zagłady.

Logika. Kolejny tom w serii Dydaktyka filozofii

Nakładem Wydawnictwa KUL ukazał się kolejny tom w serii Dydaktyka filozofii pt. Logika.

Monografia, wzorem wcześniejszych tomów serii „Dydaktyka Filozofii”, jest próbą ujęcia natury i podstawowych zagadnień logiki w całym bogactwie odniesień filozoficznych i światopoglądowych tej dyscypliny. Jest więc próbą zrozumienia logiki i jej roli w kulturze filozoficznej, teologicznej, intelektualnej. Prezentowany tom ma być pomocą w zrozumieniu natury logiki, jej miejsca wśród nauk oraz jej odniesień filozoficznych i w zakresie niektórych elementów kultury naukowej, w pewnej mierze światopoglądowych. Książka jest podzielona na dwie części omawiające kolejno „Naturę logiki” oraz „Kulturę logiczną”.

13 podróży filozoficznych. Przewodnik (nie tylko) Pascala

Z okazji LIX Tygodnia Filozoficznego wydaliśmy 13 podróży filozoficznych. Przewodnik (nie tylko) Pascala. Przewodnik jest dostępny zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej (red. M. Iwanicki i J. Jarocki). Obejmuje on trzynaście przekładów popularnonaukowych tekstów dotykających zagadnień, które Karl Jaspers nazwał źródłami filozofii: wstrząsu egzystencjalnego, zdumienia i zwątpienia, a także wiary filozoficznej.